NYA ÖPPETTIDER!

På grund av det rådande Corona-viruset läget, så har vi minskat antal öppet dagar, men förlängt de dagar då vi har öppet.

För att minimera risker för spridning av viruset, ber vi att kunder och personal håller ett gott avstånd till varandra.